Wśród wielu miast w kraju, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w obszarze kultury i akademickim, ale też na wielu odmiennych obszarach. Staje się obszarem otwartym do życia. Przekształcenia, które dotknęły miasto w ostatnich latach sprawiają, że miasto naprawdę pnie się w górę.
Pomocne nowości w Grodzie Kraka.
Co niezłego wypracowano w trakcie ostatniego czasu? Wielość udogodnień i nowości inwestycyjnych jest ogromna. Bardzo pomogły w tym aspekcie finane Unii Europejskiej, z których miasto niemało czerpie. Dynamiczne akcje w temacie pozyskiwania dofinansowania sprawiły, że małopolska wzbogaciła się o świeże węzły komunikacyjne, ekologiczne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, i kolejne miejsca użyteczności publicznej.
Niemałe zmiany nie są widoczne dla zwykłego obywatela. Nie oznacza to mimo wszystko, że nie istnieją. Zazwyczaj pomijamy nie związane z nami fakty. Statystycznemu mieszkańcowi Krakowa wydaje się, że w mieście niewiele się wykonuje. Podczas gdy miasto zmienia się w każdym kierunku. Programy naprawcze w obszarze zarządzania śmieciami, budowie oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej, stawianie ekranów akustycznych to jedynie niektóre zmiany, jakie umożliwiają mieszkańcom bezpieczniej oraz wygodniej żyć. Kraków rozwija się też pod kątem możliwości kulturalnych. Moc Krakowa rośnie dzięki takim obiektom jak: Kraków Arena lub stadion Cracovia. takie inwestycje zachęcają przyjezdnych do przyjazdu.
Zapoczątkowane dzięki radnym projekty nie tyczą się jedynie samego środka Krakowa, ale też są połączone z całym województwem małopolskim. Wobec tego zamiast uskarżać się tylko zobaczyć innowacje w które obrodził Kraków.
Następne miesiące – jeśli uda się zachowania tempa rozwoju – umożliwią Krakowowi zostać prawdziwą metropolia.
Majchrowski działania